ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ


Το νέο τοπίο στο διεθνές εμπόριο
ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι κραδασμοί στη ζήτηση και στην προσφορά, τους οποίους προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, αναμένεται να προξενήσουν δραστική μείωση στο διεθνές εμπόριο, αν και αυτό έχει αποδειχθεί πολύ ανθεκτικότερο από όσο σε παρελθούσες κρίσεις.

Η ενδοομιλική πλευρά του ESG
ΑΠΟΨΗ

Με τη συζήτηση γύρω από το ESG να είναι πολύ ζωντανή το τελευταίο διάστημα, αποτελεί κοινό τόπο των πολυεθνικών ομίλων και των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing) ότι το πλαίσιο των κανόνων ESG θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.