Άγγελος Στάγκος

Άγγελος Στάγκος

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΗ, περιβάλλον και Μακρόνησος

Οσοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις ως πολίτες, όσοι διαθέτουν στοιχειώδη νοημοσύνη, αισθάνονταν τα τελευταία χρόνια ότι η κατάσταση της ΔΕΗ δεν ήταν καλή. Την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η εταιρεία πήρε μια κατηφορική πορεία, που οφείλεται σε κάποιους ορατούς παράγοντες, χωρίς να αποκλείεται να υπάρχουν και άλλοι αφανείς στον μέσο άνθρωπο.