Τασούλα Καραϊσκάκη

Τασούλα Καραϊσκάκη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενας κυματοθραύστης δεν αρκεί

Χρόνια τώρα, κράτη της Ε.Ε. επαναλαμβάνουν ότι απαιτείται «μια λύση κοινής ευρωπαϊκής ευθύνης» για το προσφυγικό - μεταναστευτικό, αλλά όσα βραχυχρόνια επιχειρήθηκαν στο παρελθόν, μόνο μερικώς ανακούφισαν τις χώρες πρώτης υποδοχής. Κάθε κράτος ξεχωριστά έχει κλείσει την κρίση έξω από την αυλή του.