Γιώτα Μυρτσιώτη

Γιώτα Μυρτσιώτη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΑΤΖΕΝΤΑ

Η «βίβλος» του Μεγαλέξανδρου

megal

Η «Κ» σε μια ψηφιακή έκθεση, με την οποία το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας φέρνει συμβολικά στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης το βυζαντινό χειρόγραφο κώδικας 5, το εκτενέστερο αφήγημα στον κόσμο, το οποίο εξιστορεί τη θρυλική ζωή του μεγάλου στρατηλάτη. Εμπεριέχει 250 μικρογραφίες, η κάθε μία καλύπτει όλη τη σελίδα, και στο σύνολό του αποτελεί το σπουδαιότερο κειμήλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας.