Αθανάσιος Έλλις

Αθανάσιος Έλλις

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Τουρκία χωρίς διαιτητή

Μια διάσταση της ελληνοτουρκικής έντασης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, εάν όχι αυτή τη φορά ίσως την επόμενη, είναι η απουσία ενός ισχυρού ενδιάμεσου που έχει το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό ειδικό βάρος να εισακουσθεί. Στη σημερινή συγκυρία αυτός δεν μπορεί παρά να είναι οι ΗΠΑ.