Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 9-XII-1937

09s9fffl

WILHELM KEMPFF: Εις την Δην Συναυλίαν των Συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, η οποία θα δοθή την προσεχή Δευτέραν [13 Δεκεμβρίου 1937] ώραν 6.30 μ.μ.