Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 16-II-1938

Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΝΣΛΟΥΣ: Παρίσιοι, 15.- Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Βιέννης αγγέλλουν ότι κατόπιν των σημερινών συσκέψεων του Πατριωτικού Μετώπου και του Υπουργικού Συμβουλίου, εγνώσθη ότι επέρχονται εις την σύνθεσιν της Κυβερνήσεως αι κάτωθι μεταβολαί.