Γιώργος Λιάλιος

Γιώργος Λιάλιος

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο «ευρω-πρόστιμο» στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία

buoyx1uvvfzs17dwuwm8

Νέο ευρω-πρόστιμο επιβλήθηκε στην Ελλάδα για τις λαμπρές επιδόσεις της στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά το πρόστιμο, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ αφορά την καθυστέρηση της χώρας να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.