Κώστας Λεονταρίδης

Κώστας Λεονταρίδης

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψιλά, μεστά γράμματα

Πατροπαράδοτη νουθεσία: Πρόσεχε παιδί μου πού βάζεις την υπογραφή σου και τα μάτια δεκατέσσερα στα ψιλά γράμματα. Ενας κόσμος γεμάτος ψιλά γράμματα.