Αιμιλία Καλογεράκη

Αιμιλία Καλογεράκη

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

φωτογραφήματα

1--14

Δεν φεύγω. Ξεθεωμένος ο μικρός σκύλος αρνείται να κουνηθεί από την χιονισμένη πλαγιά.