Ρίσκα και προσδοκίες

Παρά την επιφυλακτικότητα των fund managers, οι περισσότεροι απ’ αυτούς εξακολουθούν να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η παγκόσμια οικονομία θα βελτιωθεί το επόμενο δωδεκάμηνο. 

Περισσότερα