Ισχυρό το επαγγελματικό ταμείο της Interamerican

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των 13 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το ύψος του ενεργητικού, κατατάσσεται το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζομένων της Interamerican. 

Περισσότερα