Γιάννης Παλαιολόγος

Γιάννης Παλαιολόγος

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΑΔΑ

1,1 δισ. ευρώ και η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί μόνο για το 10%

Στον νέο Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου θα συγχωνευθούν υποθη- κοφυλακεία και υπηρεσίες κτηματογράφησης.

Επειτα από δεκαετίες κατασπατάλησης, μακρές περιόδους αγρανάπαυσης, δικαστικών διαμαχών (που συνεχίζονται), καθυστερήσεων που οφείλονται σε έλλειψη χρηματοδότησης ή προσωπικού και άλλα ευτράπελα, στα τέλη του 2016 είχε ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση μόνο του 10% της επιφανείας της Ελλάδας, που αντιστοιχεί στο 25,3% των συνολικών δικαιωμάτων γης.