Απόστολος Λακασάς

Απόστολος Λακασάς

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΑΔΑ

Η χαρτογράφηση της απασχόλησης έως το 2025

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει έλλειψη πτυχιούχων. Ωστόσο, οι Ελληνες απόφοιτοι των πανεπιστημίων και ΤΕΙ δεν διαθέτουν -στον βαθμό που θα μπορούσαν και σε σύγκριση με την Ευρώπη- τις απαραίτητες δεξιότητες για να διεκδικήσουν τις περιζήτητες θέσεις εργασίας.