Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρόνια πριν... 24-ΙΙ-1937

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΒΙΕΔΟ: Παρίσιοι, 23.- Ειδήσεις εκ Σαλαμάνκας αναφέρουν ότι τα ερυθρά αποσπάσματα, τα οποία ενήργησαν την επίθεσιν εις Οβιέδο, υπέστησαν μεγάλας απωλείας.