Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22.Ι.1937

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑ CONRAD WESTPFAHL: (Από κριτική του Παντελή Πρεβελάκη για έκθεση του τότε εγκατεστημένου στην Ελλάδα Γερμανού ζωγράφου Conrad Westpfahl.