Αθανάσιος Έλλις

Αθανάσιος Έλλις

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτα η πίτα, μετά το μοίρασμα

Ο καλόπιστος παρατηρητής δυσκολεύεται να κατανοήσει τη στρατηγική της κυβέρνησης. Κάθε μέρα που περνά, η οικονομία διολισθαίνει προς ένα όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον.